duminică, 21 iulie, 2024

Cât te costă să divorțezi în 2024: Ce acte sunt necesare

În anul 2024, în România, procedura de divorț poate fi efectuată la ofițerul stării civile, la notar, la tribunal sau pe cale amiabilă, în funcție de fiecare caz particular. Cu toate acestea, este esențial de știut cât te costă să divorțezi, iar înainte de a ajunge în acest punct, sunt necesare diverse acte.

Cât te costă să divorțezi în 2024

Dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori rezultați din căsătorie sau adopție, ei pot finaliza desfacerea căsătoriei la ofițerul de stare civilă. În conformitate cu legislația, aceasta poate fi realizată prin divorț pe cale administrativă. În anul 2024, pentru a obține un divorț la ofițerul stării civile, este imperativ să depui o cerere scrisă pentru divorț pe cale administrativă. Aceasta trebuie să fie semnată personal de ambii soți în fața ofițerului de stare civilă desemnat de primăria care gestionează actul de căsătorie sau în raza căreia se află ultima locuință comună a soților, conform modelului specificat în Anexa nr. 62 din Hotărârea nr. 64/2011.

În cererea de divorț, soții depun sub semnătură proprie, și pe propria răspundere, declarații care să ateste că sunt de acord cu desfacerea căsătoriei; nu au copii minori cu celălalt soț, născuți din căsătorie sau adoptați; nu este pus sub interdicție legală; nu a mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei; adresa ultimei locuințe comune; numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceștia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei. După depunerea cererii de divorț pe cale administrativă, ofițerul de stare civilă delegat solicită soților prezentarea certificatelor de naștere și căsătorie ale ambilor soți, în original și în copie și documentele care atestă identitatea, în original și copie. În cazul în care adresa declarată a ultimei locuințe comune nu coincide cu domiciliul sau reședința înscrise în actele de identitate, documentele menționate mai sus trebuie însoțite de o declarație în fața ofițerului de stare civilă.

După depunerea tuturor acestor documente, în ziua primirii ofițerul de stare civilă delegat va înregistra cererea de divorț în ziua primirii și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, începând de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.
Conform modelului stabilit în anexa nr. 64 din HG 64/2011, în ziua expirării termenului de 30 de zile calendaristice, ofițerul de stare civilă delegat va verifica dacă intenția de divorț a soților persistă și consimțământul lor liber și neviciat, solicitându-le o declarație în acest sens. Taxa pentru divorțul pe cale administrativă, stabilită de fiecare autoritate locală, se încadrează de obicei între 500 și 600 de lei.

Tarife pentru divorțul la notar și tribunal

Când cei doi soți ajung la un acord în privința tuturor aspectelor ce țin de divorț, au posibilitatea să finalizeze divorțul la notar. Procedura presupune prezența ambilor soți în fața notarului pentru a-și exprima consimțământul pentru desfacerea căsătoriei. După ce s-au înțeles asupra termenilor separării, cei doi soți trebuie să furnizeze anumite documente pentru divorț, precum actele de identitate ale ambilor soți, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie (în original) și certificatul de naștere al copilului minor rezultat din căsătorie, dacă este cazul. După primirea tuturor documentelor necesare, notarul înregistrează cererea de divorț și acordă un termen de minimum 30 de zile, cunoscut și ca termen de reflecție. În cazul în care există copii minori, autoritatea tutelară competentă întocmește și un raport de anchetă psihosocială.

Pentru a divorța la notariat atunci când există copii minori, soții trebuie să ajungă la un acord și în privința unor aspecte, precum numele de familie pe care fiecare îl va adopta după divorț, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copilului minor după divorț (conform art. 400 Cod civil, copilul poate locui doar la unul dintre părinți), modalitatea de menținere a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare copil minor și stabilirea contribuției la cheltuielile de creștere și educație. În 2024, tarifele pentru un divorț la notar poate varia în funcție de practicile fiecărui birou notarial. Pentru divorțul pe cale amiabilă, tarifele încep de obicei de la 700 de lei. Totuși, acestea pot crește în cazul cuplurilor cu copii minori.

Costul divorțului la tribunal este determinat de taxa de timbru, stabilindu-se în funcție de caz. Astfel, pentru cererea de divorț bazată pe acordul ambilor soți prețul este de 200 de lei. Pentru cererea de divorț din culpă, în cazul în care se solicită desfacerea căsătoriei din motive grave care fac imposibilă continuarea relației, prețul este 100 de lei. Pentru cererea de divorț bazată pe separarea în fapt a soților de cel puțin 2 ani se plătesc 100 de lei. Pentru cererea de divorț formulată de soțul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei se vor achita 50 de lei.

Taxa de timbru pentru divorț trebuie plătită în avans, iar dovada plății trebuie anexată la cererea de divorț, alături de celelalte documente necesare. Această taxă poate fi achitată fie la primăria unde reclamantul depune actele, la direcția taxe și impozite locale, fie prin ordin de plată. Dacă toate condițiile pentru desfacerea căsătoriei sunt îndeplinite, se eliberează certificatul de divorț. În cazul în care unul dintre soți optează pentru schimbarea numelui după divorț, cartea de identitate va fi anulată prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.

Pe aceeași temă

Distribuie:

Cele mai citite

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.