vineri, 19 iulie, 2024

Elevii care deranjează orele, băgați în sala de detenție! Noile reguli au fost puse în dezbatere publică

Ministerul Educației a lansat un proiect care prevede introducerea unor săli de detenție pentru elevii care deranjează orele. Pe lângă asta, se vor introduce și noi modalități de sancționare

Sală de detenție introdusă pentru elevii care deranjează orele

Sala de detenție, prevăzută în proiectul lansat de către Ministerul Educației sub numele de „Statutul elevului”, prevede un spațiu în care sunt trimiși elevii care perturbă orele de clasă, loc în care vor fi supravegheați de către un alt profesor, timp în care vor face alte activități precum lecturi suplimentare sau fișe de lucru.

„În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii  activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc. În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului”, prevede Statutul elevului.

Astfel, proiectul include menținerea prevederii conform căreia este interzisă folosirea absenței ca mijloc de corecție.

Același document prevede și interdicția utilizării, în timpul orelor, a telefoanelor sau a altor echipamente de comunicații electronice, de către elevi. Excepția este utilizarea lor în scop educativ, doar cu acordul cadrelor didactice.

„Nerespectarea acestor prevederi poate duce la preluarea echipamentului de către personalul unității de învățământ în vederea restituirii lui la finalizarea orelor de curs din ziua respectivă, în mod obligatoriu, către părinți/tutori legali ai beneficiarilor primari minori sau către elevii majori, după caz, conform regulamentului intern al unității de învățământ „, prevede Articolul 15.

Alte sancțiuni care se introduc sunt: observația individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau pe durata întregului an şcolar a burselor de care beneficiază elevul, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii, preavizul de exmatriculare, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în altă unitate de învăţământ, exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învăţământul postliceal.

Noutăți privind regulamentul de organizare

Pe lângă Statutul elevului, Ministerul Educației a lansat și Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP). Acesta prevede continuarea procesului de digitalizare în cadrul academic.

Se dorește valorificarea oportunităților pe care le oferă instrumentele digitale în vederea posibilității suspendării cursurilor cu prezență fizică, în cazul unor situații excepționale. În aceste situații se creează cadrul favorabil pentru desfășurarea orelor în regim online sau hibrid.

Tot în aceeași idee, se prevede posibilitatea ca și ședințele consiliului de administrație sau cele ale consiliului profesoral să se poată desfășura, fără condiționarea unei situații excepționale, în regim online sau hibrid.

De asemenea, este introdusă interdicția ca profesorii să desfășoare ore de pregătire suplimentară, contra-cost, cu elevii de la clasele la care sunt încadrați.

O altă prevedere este aceea funcțiile de director rămase vacante pot fi ocupate de către un cadru didactic numit prin decizia inspectoratului general după consultarea consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.

„Unităţile de învăţământ preuniversitar şi unităţile de educaţie extraşcolară vor publica pe site-urile proprii şi prin orice altă formă de comunicare publică de care dispun autorizaţia de securitate la incendiu, precum şi autorizaţia sanitară de funcţionare sau, în cazul în care aceste autorizaţii nu sunt deţinute de către şcoală, vor informa în acest sens”, prevede ROFUIP.

Proiectul își propune, de asemenea, îmbunătățirea accesului la educație, prin obligarea unităților de învățământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal. Proiectul conține normele metodologice prin care va fi posibil acest lucru. Totodată, la cererea părinților, copiii care nu au fost înscriși în sistemul de învățământ în ultimii doi ani, vor putea beneficia de clase speciale de acomodare care au ca obiectiv sprijinirea elevului în vederea recuperării și dobândirii unor cunoștințe corespunzătoare de limbă română. Aceștia, prin intermediul activităților extrașcolare, vor fi integrați în sistemul național de învățământ preuniversitar.

Prin introducerea unei săli de detenție și noile sancțiuni, Statutul elevilor își propune o schimbare în bine a învățământului preuniversitar.

Pe aceeași temă

Distribuie:

Cele mai citite

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.