joi, 11 iulie, 2024

Noi modificări în statutul elevului 2024. Părinții nemulțumiți pot contesta notarea făcută de profesori

Conform noilor modificări în statutul elevului 2024, părinții nemulțumiți de evaluarea făcută de către profesori pot contesta notarea, în termen de 5 zile lucrătoare, urmând a se face o reevaluare.

Statutului elevului 2024 permite contestarea notarea primite de elevi

Ministerul Educației a pus în consultare publică, săptămâna trecută, proiectul privind Statutul Elevului 2024, unde se prevede că părinții și elevii pot solicita, în cazul în care există nemulțumiri, reevaluarea lucrării scrise. Dacă argumentele prezentate de profesor nu sunt considerate satisfăcătoare, părinții pot solicita, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, reevaluarea lucrării scrise.

„În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la art. 7 lit. l), elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susţinătorul legal al elevului poate acţiona astfel:

  1. Elevul sau, după caz, părintele, tutorele ori susţinătorul legal solicită, verbal, cadrului didactic să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, a tutorelui sau a susţinătorului legal, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la comunicare.

  2. b) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, conducerii unităţii de învăţământ reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice”, scrie în proiectul privind Statutul Elevului 2024.

În urma aprobării cererii, lucrarea va fi reevaluată de către alți doi profesori care nu predau la clasa respectivă. Aceștia vor fi aleși de către director.

”Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la lit. c) este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit prin consens de către cele două cadre didactice.

În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.

În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă”, se mai arată în document”, mai precizează documentul.

Modificări prevăzute de noua lege

Sancțiunile prevăzute în document sunt: interzicerea telefoanelor în sala de clasă, observație individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii, preavizul de exmatriculare, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ, conform legii, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în altă unitate de învățământ, conform legii,  exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.

O altă prevedere este introducerea unei săli de detenție ce prevede un spațiu în care sunt trimiși elevii care perturbă orele de clasă, loc în care vor fi supravegheați de către un alt profesor, timp în care vor face alte activități precum lecturi suplimentare sau fișe de lucru.

„În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii  activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc. În acest caz va fi informat, în scris, părintele/ tutorele/reprezentantul legal al elevului”, prevede Statutul elevului.

Proiectul își propune, de asemenea, îmbunătățirea accesului la educație, prin obligarea unităților de învățământ preuniversitar de a înscrie persoanele care nu dețin un cod numeric personal. Proiectul conține normele metodologice prin care va fi posibil acest lucru. Totodată, la cererea părinților, copiii care nu au fost înscriși în sistemul de învățământ în ultimii doi ani, vor putea beneficia de clase speciale de acomodare care au ca obiectiv sprijinirea elevului în vederea recuperării și dobândirii unor cunoștințe corespunzătoare de limbă română. Aceștia, prin intermediul activităților extrașcolare, vor fi integrați în sistemul național de învățământ preuniversitar.

Cu toate ca par mai multe sancțiuni decât drepturi, Statutul elevului 2024 vine și cu niște reglementări în favoarea elevului, cum este șansa de a contesta notarea în condițiile unei nedreptăți.

Pe aceeași temă

Distribuie:

Cele mai citite

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.