joi, 23 mai, 2024

Șoferii care au aceste polițe de asigurare trebuie să știe! Legea a fost promulgată de Klaus Iohannis

Șoferii care au aceste polițe de asigurare trebuie să știe! Termenul de valabilitate al polițelor de asigurare și a celor de reasigurare în cazul falimentului societăților a fost prelungit la 150 de zile.

Șoferii care au aceste poliție de asigurare trebuie să știe: Prelungire cu 60 de zile a polițelor încheiate de societățile de asigurare asupra cărora s-a deschis procedura de faliment

Legea care prevede că termenul de valabilitate al polițelor de asigurare încheiate de societățile de asigurare/reasigurare împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri de deschidere a procedurii de faliment crește de la 90 de zile la 150 de zile a fost promulgată joi, 02 martie 2023, de președintele Klaus Iohannis.

Prin această lege se aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale.

Actul normativ duce la creșterea perioadei de valabilitate a polițelor de asigurare încheiate de societățile de asigurare/reasigurare împotriva cărora au fost pronunțate hotărâri de deschidere a procedurii de faliment, aferente contractelor de asigurare încadrate în clasa de asigurări 15, garanții prevăzute în anexa nr.1, Secțiunea A din Legea nr.237/2015, de la 90 de zile la 150 de zile.

În plus, prin această lege se prevede încetarea de drept a contractelor de reasigurare, motivat de faptul că aceste contracte de reasigurare încheiate anterior deschiderii procedurii de faliment, de către asiguratorul aflat în proces de insolvență, pot produce, față de clauzele contractuale, efecte și ulterior încetării contractelor de asigurare.

De asemenea, se modifică Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale în ceea ce privește termenul de reconstituire a garanției de bună execuție. Și în acest cazuri termenul se majorează de la 90 de zile la 150 de zile.

Cine beneficiază de prevederile acestei legi

Potrivit legii promulgate de președintele țării, operatorii economici aflați într-o procedură de concordat preventiv, deschisă înainte de 17 iulie 2022, au dreptul de a solicita prelungirea termenului pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordat cu încă 24 luni.

Astfel, prevederile se aplică operatorilor economici care au mai beneficiat de prelungiri ale concordatului preventiv. Durată totală maximă a derulării concordatului, incluzând prelungirile, va fi de 60 luni calculate de la data omologării.

În plus, prin această lege se hotărăște că cererea de prelungire a termenului pentru satisfacerea creanțelor stabilite prin concordat poate fi formulată oricând de către administratorul concordatar, până la dispunerea închiderii procedurii, în conformitate cu prevederile prezentei legi. Această cerere de prelungire trebuie să fie însoțită de hotărârea adunării creditorilor concordatari de aprobare a prelungirii. Creditorii concordatari care au votat împotriva prelungirii concordatului preventiv în condițiile art. 253 își pot recupera creanța prin orice alte modalități prevăzute de lege.

Astfel, șoferii care au aceste polițe de asigurare trebuie să știe că termenul de valabilitate al polițelor de asigurare și a celor de reasigurare în cazul falimentului societăților a fost prelungit la 150 de zile.

Pe aceeași temă

Distribuie:

Cele mai citite