luni, 25 septembrie, 2023

Ce cursuri IT poți studia la GoIT?

GoIT este o platformă recunoscută pentru furnizarea unor cursuri IT de înaltă calitate și adaptate nevoilor studenților. Acestea sunt câteva cursuri de IT pe care le poți studia la GoIT:

Curs FullStack Developer de la zero

Un curs IT de Full Stack de la GoIT se concentrează pe dezvoltarea de competențe și cunoștințe necesare pentru a deveni un dezvoltator Full Stack, adică un specialist care poate lucra atât pe partea de frontend, cât și pe partea de backend a unei aplicații web.

Un astfel de curs acoperă o gamă largă de subiecte și tehnologii, pentru a asigura că studenții dobândesc o înțelegere profundă a întregului proces de dezvoltare a aplicațiilor web. Iată o prezentare a principalelor aspecte și competențe abordate într-un curs IT de Full Stack de la GoIT:

 • Dezvoltare frontend

Un curs de Full Stack începe de obicei cu învățarea limbajelor de bază ale frontend-ului, cum ar fi HTML, CSS și JavaScript. Studenții învață să construiască structura și stilul paginilor web, să manipuleze elementele DOM și să creeze interactivitate prin intermediul JavaScript.

 • Framework-uri frontend

Un aspect important al cursului de Full Stack este familiarizarea cu framework-urile frontend, cum ar fi Angular, React sau Vue.js. Studenții învață să dezvolte aplicații web mai complexe și mai scalabile, folosind aceste framework-uri. Acest lucru implică gestionarea stării aplicației, rutare, manipularea evenimentelor și comunicarea cu backend-ul.

 • Dezvoltare backend

Pe lângă dezvoltarea frontend-ului, un dezvoltator Full Stack trebuie să înțeleagă și să poată lucra cu partea de backend a unei aplicații web. Într-un curs de Full Stack, studenții învață limbaje și tehnologii de backend precum Python, Ruby, Java, PHP sau Node.js. Acestea le permit să construiască logica și funcționalitatea aplicațiilor web, să lucreze cu baze de date și să implementeze API-uri.

 • Baze de date

Un curs IT de Full Stack acoperă, de asemenea, aspectele legate de bazele de date și interacțiunea cu acestea. Studenții învață despre modelele de date, limbajul de interogare SQL și modul de gestionare a datelor în cadrul aplicațiilor web. De asemenea, pot învăța despre tehnologii NoSQL și abordări de stocare și gestionare a datelor non-relationale.

 • Dezvoltare API

Un dezvoltator Full Stack trebuie să înțeleagă și să poată construi interfețe de programare a aplicațiilor (API-uri). Într-un curs de Full Stack, studenții învață despre conceptele și tehnologiile API, cum ar fi REST sau GraphQL. Acestea permit comunicarea între frontend și backend și integrarea cu alte servicii sau aplicații externe.

 • Gestionarea proiectelor

Pe lângă competențele tehnice, un dezvoltator Full Stack trebuie să înțeleagă și să poată lucra într-un mediu de dezvoltare de proiecte. Un curs de Full Stack poate include aspecte de gestionare a proiectelor, cum ar fi organizarea codului, utilizarea sistemelor de control al versiunilor (de exemplu, Git), lucrul în echipe și respectarea celor mai bune practici de dezvoltare.

 • Testare și depanare

Un dezvoltator Full Stack trebuie să fie capabil să testeze și să depaneze aplicații web pentru a asigura calitatea și funcționalitatea acestora. În cadrul unui curs de Full Stack, studenții pot învăța despre metode și instrumente de testare, precum și despre tehnici de depanare pentru a identifica și remedia erorile și problemele.

 • Securitate și performanță

Un aspect important în dezvoltarea aplicațiilor web este asigurarea securității și performanței acestora. Într-un curs de Full Stack, studenții pot învăța despre principiile de bază ale securității cibernetice, protecția aplicațiilor împotriva atacurilor și optimizarea performanței aplicațiilor web.

 • Proiecte practice

Pe parcursul unui curs IT de Full Stack de la GoIT, studenții sunt implicați în proiecte practice pentru a-și aplica cunoștințele și pentru a dobândi experiență în dezvoltarea de aplicații web complete. Aceste proiecte pot fi individuale sau în echipă și pot include dezvoltarea de aplicații web funcționale și scalabile de la zero.

Un curs IT de Full Stack  de la GoIT oferă studenților cunoștințe și competențe atât pe partea de frontend, cât și pe partea de backend a dezvoltării aplicațiilor web. Prin intermediul acestui curs, studenții dobândesc abilități practice și o înțelegere profundă a întregului proces de dezvoltare, pregătindu-i pentru a lucra ca dezvoltatori Full Stack în industria IT.

Curs Software Tester de la zero

Un curs de testare QA manuală de la GoIT se concentrează pe dezvoltarea de competențe și cunoștințe necesare pentru a deveni un tester de calitate (Quality Assurance – QA) specializat în testarea manuală a software-ului. Acest curs IT acoperă principiile și practicile fundamentale ale testării QA, cu accent pe testarea manuală a aplicațiilor software. Iată ce presupune de obicei un astfel de curs:

 • Introducere în testarea QA:

Cursul începe cu o introducere în testarea QA și rolul testării în procesul de dezvoltare a software-ului. Studenții vor învăța despre importanța testării și despre diferența dintre testarea manuală și cea automată. Vor înțelege conceptele cheie precum defecte, incidente și raportarea acestora.

 • Planificarea și documentarea testelor:

Studenții vor învăța să planifice și să documenteze procesul de testare. Vor înțelege importanța unui plan de testare bine definit și a unui caiet de testare detaliat. Vor învăța să identifice și să prioritizeze scenariile de testare și să elaboreze planuri de testare eficiente.

 • Tehnici de testare manuală:

Cursul va acoperi diferite tehnici și strategii de testare manuală. Studenții vor învăța despre testarea funcțională, testarea de regresie, testarea de securitate și altele. Vor învăța să identifice și să conceapă scenarii de testare relevante pentru a asigura acoperirea adecvată a funcționalităților și caracteristicilor aplicației.

 • Proiectarea și execuția testelor:

Cursul se va concentra pe proiectarea testelor și pe modul de executare a acestora. Studenții vor învăța să elaboreze planuri de testare detaliate și să identifice date de testare relevante. Vor înțelege cum să stabilească mediul de testare adecvat și să execute teste manuale în conformitate cu scenariile definite. Vor învăța, de asemenea, să urmărească și să raporteze defectele identificate în timpul testelor.

 • Gestionarea ciclului de viață al defectelor:

Cursul va aborda aspecte legate de gestionarea defectelor identificate în timpul testelor. Studenții vor învăța cum să înregistreze, să clasifice și să prioritizeze defectele, utilizând instrumente și metode specifice. Vor învăța, de asemenea, să urmărească și să comunice progresul testării către echipa de dezvoltare și de management a proiectului.

 • Testarea non-funcțională:

În cadrul cursului, studenții vor fi introduși și în testarea non-funcțională. Aceasta include testarea performanței, testarea de încărcare, testarea de securitate și testarea de compatibilitate. Vei învăța despre conceptele cheie, metodele și instrumentele utilizate în testarea non-funcțională și cum să abordezi aceste aspecte în cadrul testării QA manuale.

 • Testarea în ciclul de dezvoltare al software-ului:

Cursul va explora, de asemenea, modul în care testarea QA manuală se încadrează în ciclul de dezvoltare al software-ului. Studenții vor învăța despre diferitele etape ale dezvoltării și modul în care testarea se integrează și contribuie la fiecare etapă. Vor înțelege, de asemenea, importanța colaborării și comunicării cu membrii echipei de dezvoltare pentru a asigura calitatea produsului final.

 • Îmbunătățirea procesului de testare:

Pe parcursul cursului, se va pune un accent deosebit pe continuă îmbunătățire a procesului de testare. Studenții vor învăța să evalueze și să analizeze rezultatele testelor și să propună îmbunătățiri. Vor învăța, de asemenea, despre metodele de testare agilă și cum să integreze testarea într-un flux de dezvoltare continuă.

 • Proiecte și studii de caz:

Un curs de testare QA manuală de la GoIT include proiecte practice și studii de caz pentru a permite studenților să aplice cunoștințele și abilitățile dobândite într-un mediu real. Aceste proiecte pot presupune testarea aplicațiilor software reale și rezolvarea de scenarii de testare complexe.

Pe aceeași temă

Distribuie:

Cele mai citite