vineri, 19 iulie, 2024

Se interzic telefoanele mobile! Unde exact se aplică în România

Noua legislație privind învățământul preuniversitar din România vine cu modificări în ceea ce privește conduita școlii, unde dintre reglementări fiind interzicerea telefoanelor mobile în incinta școlii.

Se interzic telefoanele mobile în incinta școlii

Aceasta este una din prevederile Statutului Elevului, anunțate de către Ministerul Educației. Se dorește interzicerea telefoanelor mobile sau a altor echipamente de comunicații electronice de către elevi în timpul orelor de curs. Excepția de la regulă fiind doar situațiile în care echipamentele se folosesc în scop educativ și numai cu acordul cadrului didactic.

Conform articolului 106 (7) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, nerespectarea acestei reguli duce la preluarea echipamentului de către personalul instituției de învățământ, urmând ca acesta să fie restituit la sfârșitul programului, către părinți sau elevi majori. Aceste prevederi nu se aplică echipamentelor pe care elevii cu CES sunt autorizați să le folosească.

Comunicarea cu părinții în timpul orelor de curs de va realiza prin secretariat într-un interval orar prestabilit. Se propune intervalele orare 08:00-09:00, respectiv 16:00-18:00, cel puțin două zile pe săptămână.

Altă prevedere presupune dreptul elevilor de a beneficia de planuri individualizate de învățare și de o recomandare, emisă de profesorul diriginte și de consilierul școlar, pentru o încadrare într-o formă de învățământ superior.

De asemenea, elevilor li se va scădea nota la purtare cu un punct la fiecare 40 de absențe nemotivate pe un an școlar din totalul orelor de curs sau la 20% de absențe nemotivate din numărul total de ore dintr-un an, de la o disciplină de studiu.

Alte sancțiuni prevăzute de noua lege sunt: observație individuală, mustrare scrisă, retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul, mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ, suspendarea elevului pe o durată limitată de timp, conform legii, preavizul de exmatriculare, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ, conform legii, exmatricularea cu drept de reînscriere în anul școlar următor în altă unitate de învățământ, conform legii,  exmatricularea fără drept de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal.

Schimbare în regulamentul de organizare

Noua lege prevede și schimbări în ceea ce privește regulamentul de organizare, dorindu-se o îmbunătățire a accesului la educație și sprijin în orientarea școlară. Pentru aceasta propune introducerea elevilor fără cod numeric personal (normele pentru acest proces sunt în  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar) și crearea unor grupuri de acomodare la cererea părinților pentru copii care nu au fost înregistrați în sistemul de învățământ din România, în ultimii doi ani.

Alte noutăți în ceea ce privește regulamentul sunt: introducerea obligativității ca formațiunile de studiu să se constituie prin distribuția aleatorie a elevilor, acolo unde există mai multe clase pe an de studiu, conform procedurii în vigoare, introducerea prevederii conform căreia, în cazul funcțiilor de director rămase vacante, conducerea este asigurată de un cadru didactic numit prin decizia inspectorului școlar general, după consultarea consiliului profesoral al unității de învățământ, interzicerea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar să desfășoare activități de pregătire suplimentară contra cost cu elevii de la clasele la care este încadrat.

Regula care șochează cel mai mult elevii este interzicerea telefoanelor mobile, însă, în mod surprinzător, majoritatea părinților sunt la fel de revoltați.

Pe aceeași temă

Distribuie:

Cele mai citite

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.